Het overzicht van lasten en baten

Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'

4.1 Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'

bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019

Realisatie 2019

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma's

1.   Wonen en leven

61.187

-30.257

30.930

63.327

-31.356

31.970

62.088

-32.851

29.237

2.   Zorg

82.804

-5.264

77.540

89.315

-5.264

84.051

90.311

-6.174

84.137

3.   Werken

54.012

-29.997

24.016

59.328

-31.811

27.518

59.221

-31.723

27.499

4.   Bestuur

17.495

-1.323

16.172

17.581

-1.323

16.258

18.905

-2.001

16.904

      Overhead

29.612

-187

29.425

29.502

-510

28.992

29.797

-835

28.961

5.   Financiën en grondexploitaties

16.676

-13.649

3.027

13.190

-12.104

1.086

9.637

-5.026

4.612

      Lokale heffingen

0

-20.891

-20.891

0

-22.021

-22.021

0

-21.953

-21.953

      Gemeentefonds

0

-153.311

-153.311

0

-156.007

-156.007

0

-156.558

-156.558

      Financieringsfunctie

-1.085

-20

-1.105

85

-20

65

-32

-41

-72

      Dividend

0

-260

-260

0

-425

-425

0

-425

-425

      Onvoorzien

150

0

150

150

0

150

0

0

0

      Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

-146

0

-146

Resultaat voor mutatie reserves

260.851

-255.158

5.693

272.477

-260.840

11.638

269.781

-257.587

12.195

Reserves

1.   Wonen en leven

0

-621

-621

0

-867

-867

0

-867

-867

2.   Zorg

0

-1.060

-1.060

0

-1.391

-1.391

0

-1.391

-1.391

3.   Werken

250

-450

-200

250

-1.881

-1.631

250

-1.881

-1.631

4.   Bestuur

38

-50

-12

38

-50

-12

38

-50

-12

5.   Financiën en grondexploitaties

0

-4.051

-4.051

0

-7.203

-7.203

0

-7.203

-7.203

Mutatie reserves

288

-6.232

-5.944

288

-11.392

-11.104

288

-11.392

-11.104

Resultaat na mutatie reserves

261.139

-261.390

-251

272.765

-272.232

534

270.069

-268.978

1.091

ga terug