Beschouwingen

Algemene beschouwingen

1.1 Algemene beschouwingen

Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2019 van de gemeente Hilversum. Dit was het eerste volledige jaar van het college. Nu we midden is het Coronaproblematiek zitten, valt het niet mee om op een goede manier terug te kijken op het jaar 2019. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Onze aandacht zit vooral in het oplossen van de vraagstukken in het hier en nu en de komende weken. Toch zetten wij de belangrijkste onderdelen van deze jaarstukken in deze inleiding.

ga terug