De uiteenzetting van de financiële positie

Toelichting op de balans

5.2 Toelichting op de balans

ga terug