De uiteenzetting van de financiële positie

Gewaarborgde geldleningen

5.8 Gewaarborgde geldleningen

 

Doel van de lening (leningnummer) per instelling

Oorspronkelijk bedrag

Percentage van het leningbedrag waarvoor borg-stelling is verleend 

Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

In de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restant bedrag van de geldlening aan het eind van het dienstjaar

GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

ABN Amro

onbekend

100%

221.229

59.722

161.507

ING

onbekend

100%

803.840

161.109

642.731

Rabobank

onbekend

100%

23.044

7.679

15.365

Westland Utrecht Bank

onbekend

100%

29.012

5.859

23.153

ABP

onbekend

100%

232.965

61.753

171.212

Aegon

onbekend

100%

41.143

17.309

23.835

Delta Loyd

onbekend

100%

59.416

16.207

43.209

Florius

onbekend

100%

71.241

17.440

53.801

Achmea

onbekend

100%

46.950

8.377

38.574

A.S.R.

onbekend

100%

46.176

0

46.176

Reaal Hypotheken

onbekend

100%

3.631

3.631

0

SNS Bank

onbekend

100%

341.173

104.786

236.388

Houtvaart Hypotheken

onbekend

100%

14.961

4.475

10.486

1. TOTAAL GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

0

1.934.781

0

468.345

1.466.436

BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

Cultuur/SCW/Kov/mon

St. Hilv. Openbare Bibliotheek- 's-Gravelandseweg

1.072.056

100%

214.547

67.716

146.831

St. Onr. Zaken Kinderopv.  - bouw/inrichting kinderdagverblijf

408.402

100%

153.151

10.210

142.941

Banning - Restauratie Zout en zandbunker 811.454.020

132.941

100%

73.983

4.410

69.573

Banning - Restauratie Zout en zandbunker 811.454.030

374.995

100%

256.175

12.943

243.232

St. Podium Vorstin, Aanschaf activa van de gemeente 40.111629

649.393

100%

649.393

128.895

520.498

Sport

Tennisver. Gooise Vallei - Clubaccommodatie

200.700

100%

59.100

14.160

44.940

Gooise zweefvliegclub - Betaling van rente en aflossing bij BNG

250.000

100%

166.667

8.333

158.333

Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccomodaties

270.000

270.000

Woningbouwverenigingen

Dudok Wonen - GPNW211 zuiderheide

2.132.767

100%

811.406

175.744

635.663

Dudok Wonen - vervr. afl. rijksleningen

3.630.242

100%

234.482

234.482

0

Gezondheidszorg

St. Tergooi - Realisatie Ziekenhuis Tergooi Hilversum

0

10.000.000

10.000.000

2. TOTAAL BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

8.851.496

2.618.903

10.270.000

656.892

12.232.012

BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

nieuwbouw leningnr. 408334701 wsw 1677

1.815.000

100%

687.000

91.000

596.000

nieuwbouw leningnr. 4083948 wsw 2609

1.815.000

100%

654.000

91.000

563.000

nieuwbouw Ahrend-Libra len.nr. 4085411 wsw 5849

1.815.000

100%

750.000

92.000

658.000

Herfinanciering leningnr. 408576901 wsw 7734

1.361.000

100%

638.000

59.000

579.000

S.Stevinweg, Erfgooiersstr. Leningnr 408703802 wsw 14872

1.815.000

100%

1.494.000

45.000

1.449.000

St.Josephkerk leningnr. 408763802 wsw 19122

1.361.000

100%

1.136.000

31.000

1.105.000

renovatie cpl.20 leningnr. 408953902 wsw 27092

1.588.231

100%

799.000

60.000

739.000

nieuwbouw Ahrend-Libra leningnr. 409006702 wsw 27367

1.815.000

100%

587.000

92.000

495.000

herfin. Leningnr. 4091130 wsw 28113

4.537.802

100%

4.538.000

4.538.000

J.P.Thijsseplein leningnr. 4089154801 wsw 28897

1.815.000

100%

1.585.000

24.000

1.561.000

proj.nr.43259 leningnr. 409185701 wsw 28964

1.815.000

100%

1.617.000

29.000

1.588.000

Nieuwbouwproj. Leningnr. 4097646, wsw 34521

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

0

Nieuwbouwproj. Lenmingnr. 400100179 wsw 36765

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

vervr. afl. rijkslen. Leningnr. 40101591 wsw 38122

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101592 wsw 38123

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101594 wsw 38124

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

leningrnr 40101593 wsw 38125

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. TR153109 wsw 38372

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

0

financiering flex 238.0 wsw 43005

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

financiering flex 239.0 wsw 43007

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 10028362 wsw 45848

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

lening 154306 wsw 46330

20.000.000

100%

18.000.000

667.000

17.333.000

lening 164414 wsw 47261

10.000.000

100%

9.667.000

334.000

9.333.000

lening 40.112637 wsw 48620

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

Totaal Dudok Wonen

236.553.033

202.152.000

25.000.000

41.615.000

185.537.000

zorgcomplex Ridderspoor leningnr 134110 wsw 45121 

2.900.000

100%

2.900.000

2.900.000

Totaal Eemland wonen

2.900.000

2.900.000

0

0

2.900.000

Spoorstr/Kampstr leningnr. 10015851 wsw 27212

1.588.000

100%

116.569

116.569

0

Herfin. & nieuwbouw leningnr. 10023802 wsw 37003

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024415 wsw 38243

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Herfin. Renovatieprojecten leningnr. 10025073  wsw 39197

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnummer 40105393 wsw 42177

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnr 40106767 wsw 43578

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

leningnr. 10027709 wsw 44535

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

vervr. afl. rijksleningen 97844, lening 4097844, wsw 45750

5.445.000

100%

218.000

218.000

0

Lening wsw 46132

8.000.000

100%

8.000.000

8.000.000

Lening 40.110515 wsw 46902

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 2-29266 wsw 47143

4.000.000

100%

4.000.000

4.000.000

Lening 40.11157 wsw 47415

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.11158 wsw 47414

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 174447 wsw 47523

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.11823 wsw 47955

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Totaal Gooi en Omstreken

94.033.000

87.334.569

0

334.569

87.000.000

Verz.huis Boomberg leningnr 400100558 wsw 37131

1.400.000

100%

1.400.000

1.400.000

Lening 40.112240 wsw 48291

4.400.000

100%

0

4.400.000

4.400.000

Totaal Habion

5.800.000

1.400.000

4.400.000

0

5.800.000

leningnr. 10028321 wsw 45752

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 163020001 wsw 45792

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 65189 wsw 46112

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

leningnr. 65190 wsw 46113

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

leningnr. 154333 wsw 46652

10.250.000

100%

10.250.000

10.250.000

leningnr. 40.11389 wsw 47653

11.600.000

100%

11.600.000

11.600.000

leningnr. 1-29607 wsw  47753

7.500.000

100%

7.500.000

7.500.000

Lening 40.112269 wsw 48320

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.113258 wsw 49099

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

Lening 40.113268 wsw 49103

26.250.000

100%

26.500.000

26.500.000

Lening 40.113273 wsw 49106

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Totaal Stichting de Alliantie

160.600.000

94.350.000

66.500.000

0

160.850.000

Leningnr, 10015227 wsw 22462

3.449.000

100%

1.660.245

143.245

1.517.000

"Leen ter Rouwelaarhuis" len.nr. 40102861 wsw 39259

4.076.000

100%

4.076.000

4.076.000

Leningnr. 10028176 wsw 45460

1.984.000

100%

1.719.467

66.467

1.653.000

Totaal Stichting Woonzorg Nederland

9.509.000

7.455.712

0

209.712

7.246.000

3. TOTAAL BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

509.395.033

395.592.281

95.900.000

42.159.281

449.333.000

4 = 1 + 2 + 3 Totaal Borgstellingen/garanties

518.246.529

400.145.965

106.170.000

43.284.518

463.031.447

ga terug